Chúc mừng bạn!

Nếu bạn có thể đọc được bài viết này có nghĩa là quá trình đăng ký đã thành công và bạn đã có thể bắt đầu blogging

hanguyen

Gửi Bác Trứ :

Đọc xong com của bác gần 35 năm qua ngày xưa sao bây giờ bác cũng vậy vẫn dẫn chứng ý tưởng các triết gia hay các nhà khoa học để nói rõ ý câu từ! Dân trường văn khoa năm xưa mà! hihihi

Lâu lắm không về thăm quê hương?

Chúc khỏe nhé!

hellotxd

Nho nguoi mi`nh yeu

Cau chuyen nam xua nay Ba.n ke lai tren dien đa`n nghe vui choi nhu+ng toi so khong khe o no se~ đen tai nguoi đe.p Ba n Co^ng An Nho+n hay Nu SV Khoa hoc Sai go`n ngay na`o hay đen tai phu nhan nguoi dep cha( c cha( n trang Website cua ba.n khong du cho đe đa(ng. Cho nen nha` khoa hoc gia Ong Albert Einstein no i rang:

"Gravitation cannot be held responsible for people who falling in love."

Ong Einstein so+. loa`i nguoi se~ hieu la^`m va`Ong khong chiu trach nhiem cho nhung ai sa nga~ trong ti`nh ye^u qua "Đinh luat cua tro.ng lu+.c." Ong noo i rang lu+.c su+ c hu t cu?a qu?a đa^ t khong co di nh li u gi` đen luc cua ti`nh yeu!

Quan niem Ong Einstein kha c voi Ong Cole Porter mot nha` viet nha.c (1892-1964)đa pha t ho.a nhu+ sau:

Bỉrds do it bees do it
Even educated fleas do it.
Let s do it let s fall in love.

Ong Porter bao rang: Nhung loa`i chim ong sa^u bo. co`n biet yêu nhau ca ho t la^n~ nhau. The^ thi` chu ng ta la` nguoi co con tim rung đo^.ng ta.i sao la.i khong biet yêu thuong lan nhau? Ha~y yêu nhau cho tha^.t no^`ng a^ m va` ta(.ng cho nhau nhu+~ng gi` mi`nh co !

Va^ng đo la` va(n tho+ nha.c cua? nhu~ng nha` Ta^y phuo+ng. Ho. no i le^n nhung đieu ma` con Tim ho. muon no i. Co`n VN ho^m nay cha( c cu~ng ba( t đa^`u no i le^n nhu~ng a^n? khu c hiu qua.nh va` co^ đo+n o trong ta^m ho^`n va` se~ no i le^n: Let s do it let s fall in love phai khong Ba c Ha`?

(to be continued...)

hanguyen

Gửi Bác Trứ :

Lo`ng Anh qua.nh que~ đe^m đo^ng va( ng
La.nh le~o đe^m da`i no^~i nho+ Em.

E-he máy của Việt Nam gõ là :

Lòng anh quạnh quẽ đêm đông vắng
Lạnh lẽo đêm dài nỗi nhớ em.

Đó là tình cảm Trứ ạ! Cũng như các đây hơn 34 năm đêm mùa đông đời sinh viên nằm trên gát trọ ở hẽm Phan Đình Phùng ( hay hẽm đường sắt Bùi Thị Xuân ) bác Trứ đã gát tay trên trán mà nhớ đến nàng Nhung đấy mà hehehe...

Bác Trứ xem kỷ trang ( entry ) viết mà góp ý chứ entry này là entry mở đầu mà!

Entry Đời Hoa nằm ở trên cùng kéo hết entry Đời Hoa xuống cuối entry có góp ý nhấn vào chứ Bác Trứ kéo tuốt xuống tận cùng nó lại ra trang đầu của blogs!!!

Chúc khoẻ nhé!

hellotxd

Doi Hoa

Ba c Ha` dda~ khe o die^~n ta? nguo`i Em ga i ye^u da^ u đe^m na(`m 1 mi`nh nho+ dde^ n nguo`i ye^u. Khen Ba c đa~ hieu duoc ta^m tra.ng no^~i co^ đo+n cua? nguoi` ti`nh. Nhu+ng tho+`i nay to^i tha^ y ca c anh hay nghi~ thuo+ng nho+ va` đo+i. cho+` nguo`i ye^u nhie^`u ho+n la` ca c Co^. Ne^n to^i thie^ t nghi~ trong ba`i "Đo`i Hoa" chu+~ Em xin đo^?i la.i chu+~ Anh. Xin viet lai la`:

Lo`ng Anh qua.nh que~ đe^m đo^ng va( ng
La.nh le~o đe^m da`i no^~i nho+ Em.

(Hy vo.ng ca c Co^ đô`ng y vo+ i 2 ca^u tho+ tre^n.)

Va`i ha`ng ta^m su+. vo+ i Ba c cho+i vui. Hy vo.ng nhu+ng~ va^`n tho+ y đe.p trong trang nha` cua? Ba c se~ giu p to^i so^ ng la.i tuo^?i đo^i muo+i.

Me^ n
hellotxd

hanguyen

Gửi bạn Đoàn Nguyên Trứ ( Chung ):

Vậy là bạn đã mở được trang blogs này.Từ miền xa xôi ấy chắc nhớ quê hương lắm thường xuyên giao lưu nhé!

Chúc bạn và gia đình vui nhiều!

Tru Doan

Congratulations!

Dear Ba c Ha`:

Thank you very much for sharing the flood pictures. The pictures brought back my memories when I was young. I like the website and ideas that you try to share with friends and readers. I hope our friends will contribute more pictures in our hometown and personal essays to your website in the near future.

Best Wishes
Hellotxd

hanguyen

Gửi anh Đinh Hà Triều

Nhờ mưa mà gặp anh Nguyên
Được thêm chiến hữu thêm ghiền văn chương
Mai ngày vẫn bụi phấn vương
vẫn trang giáo án vẫn lương giáo làng
---------

Hanguyen rất mừng anh Đinh Hà Triều đến thăm.
Rất vui thường qua lại thăm anh nhé!

Đinh Hà Triều

Từ nay em biết Block của anh rồi

Nhờ mưa mà gặp anh Nguyên
Được thêm chiến hữu thêm ghiền văn chương
Mai ngày vẫn bụi phấn vương
vẫn trang giáo án vẫn lương giáo làng

hanguyen

Vào thăm và chúc anh với gia đình vui khỏe!
Cảm ơn anh ghé thăm và tặng mấy tấm hình đêm thơ NNT
------
Cảm ơn Bá Duy thăm nhà chúc vui nhé!

Lê Bá Duy

Vào thăm và chúc anh với gia đình vui khỏe!
Cảm ơn anh ghé thăm và tặng mấy tấm hình đêm thơ NNT

Database error

ERROR From DB mySQL

DB Error: Database query failed!
» Error No: 1062
» Error detail: Duplicate entry '11700399' for key 'PRIMARY'
» Query: INSERT INTO bd_estore_online_users (id,store_id,sid,uid,username,usertype,ip,last_updated,last_page) VALUES (NULL,'8966','h11qag6gvl46t5u1hi507n1j33','0','Guest','0','54.198.142.121','2018-09-21 09:36:00','/a95841/chuc-mung-ban.html')